Päivitykset

4.4.2019
Kasvattajat
Pentuvälitys


20.9.2019
Pentueita suunnitteilla
Pentuvälitys

9.2.2019
Pentuvälitys,
Sijoituskotia Etsitään,
Siitosurokset

19.1.2019
Koko sivuston sisältö tarkastettu ja päivitetty.

29.10.2018
Pentulista
Aikuisia etsii kotia
Siitosurokset

27.7.2018
Pentulista
Kasvattajalista

Yhteistyössä 2019:

Suomen Kissaliitto

Movet

Orimail jutut ja kuvat voi lähettää osoitteeseen pike@pikekokkonen.com

Sivuston ylläpito:
Leena Varinen
leena@jalecats.net

Tiedotteet


Rekisteröinnit vuodelta 2018:


Balineesi 14
Itämainen lyhytkarva 152
Siamilainen 129
Itämainen pitkäkarva 28
Peterbald 36

Kategorian 4 kissoja rekisteröity vuonna 2018; 1068

Yhteensä rekisteröity Kissaliittoon vuonna 2018; 3883


1.7.2018 
Kasvatussääntömuutos:

3.6 Kissaliitto 13

Siitoksessa käytettäville siamilaisille, balineeseille, itämaisille lyhyt- ja pitkäkarvoille ja peterbaldeille pentueen rekisteröimiseksi täytyy pentueen vanhemmista toimittaa rotukirjaajalle virallinen, eläinlääkärin ottama DNA-testitulos PRA (etenevä verkkokalvon rappeuma, progressiivinen retinal atrophy) rdAc-geenivirheen varalta sekä eläinlääkärin näytteenottotodistus näytteenotosta. Testi on otettava tunnistusmerkitystä kissasta ennen ensimmäistä astutusta. Jos kissa polveutuu tämän geenivirheen varalta virallisesti negatiivisiksi (N/N) testatuista vanhemmista ei testitulosta tarvitse toimittaa. Hyväksyttyjä yhdistelmiä ovat: - kummatkin vanhemmat (N/) - N/rdAc testituloksen saaneen kissan saa astuttaa vain negatiivisen (N/) kissan kanssa - siitokseen ei saa käyttää kissaa, joka on perinyt geenivirheen molemmilta vanhemmilta (rdAc/rdAc) Voimaan 1.7.2018.


30.5.2018
Oricat ry:n seloste henkilötietojen käsittelytoimista 5/2018

Rekisterinpitäjä

Nimi

Oricat ry

Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula.

Muut yhteystiedot

www.oricat.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Sihteeri, Leena Varinen

Osoite

Ratsumiehenkatu 1 f, 05830 Hyvinkää

Muut yhteystiedot

oricatry@gmail.com

Rekisterin nimi

Oricat ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen että yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat Oricat ry:n varsinaisiksi jäseniksi, perhejäseniksi tai kunniajäseniksi hyväksymät henkilöt.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

• etu- ja sukunimi

• postiosoite mahdollisen paperisen jäsenpostin postitusta varten

• sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten

• vapaaehtoiset tiedot: puhelinnumero 

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:

• tiedot maksetuista jäsenmaksuista

• varsinaisen jäsenen sekä perhejäsenten etu- ja sukunimet

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai muille kolmansille osapuolille. 

Yhdistyksen vastuuhenkilöistä luovutetaan viranomaisille sekä yhdistyksen käyttämälle pankille kulloinkin tarvittavat tiedot.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Oricat ry kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käyttötarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen.  

Tietovälineiden, joilla henkilötietoja käsitellään, turvallinen huolto ja hävittäminen, takaavat sen, ettei henkilötietoja ei päädy luvattomasti kolmansille osapuolille. ATK-laitteet ja tietoverkko ovat suojatut salasanoin. Tietoverkko on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Jäsenrekisteri säilyy lisäksi suojatussa pilvipalvelussa.

Pääsy jäsenrekisteriin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain yhdistyksen tehtäviä hoitaville henkilöille teknisin keinoin (käyttäjätunnukset, salasanat).  Rekisterinkäyttäjät eivät saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin.

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Oricat ry:n hallituksen sihteerillä, joka tarvitsee tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän hallitus voi tarvittaessa antaa käyttöoikeuden myös rahastonhoitajalle.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen sihteerille.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.

Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle. 

Tämän selosteen päivittäminen

Rekisterinpitäjä voi milloin tahansa tarpeen mukaan päivittää tätä selostetta henkilötietojen käsittelytoimista ilman, että asiasta tiedotetaan rekisteröityjä.Oricat Ry:n kannanotto Siam-Orient kissayhdistyksen sääntömuutosesitykseen 21.10. 2017: 

Oricat ry vastustaa Siam-Orient kissayhdistyksen esitystä itämaiskissojen PRA-pakkotestaamisesta ja PRA-positiivisten kissojen sulkemisesta pois kasvatuksesta.

Itämaisten kissojen PRA:n tultua esiin Suomessa kasvattajat ovat alusta asti suhtautuneet vakavasti sairauteen, testauttaneet kissojaan ja huomioineet tulokset kasvatusvalinnoissaan. Pakkokeinoilla harvoin saa hyviä tuloksia aikaan. Sääntömuutoksella ylireagoitaisiin jo hallinnassa olevaan sairauteen, lisättäisiin kasvattajien eläinlääkärikustannuksia, mahdollisesti kavennettaisiin itämaiskissojen geenipolia ja kiinnittäisi kasvattajien huomiota muista terveysongelmista. 


Siam-Orient-yhdistyksen huomio itämaiskissojen terveysteen on tärkeä, mutta pakkokeinot Suomessa ei ole tarpeen.

PRA ei ole enää itämaisten kissojen hallitsematon terveysongelma. PRA:n testaus alkoi ensimmäisenä Suomessa ja kasvattajien vapaaehtoisella testauksella on saatu hyviä tuloksia aikaan. Myös Bajavan terveystietokanta tukee tätä huomiota. Pahimmillaan tällainen sääntömääräinen testaus jo hallinnassa olevasta asiasta kääntäisi huomiota itämaisrotujen tämän päivän suuremmilta terveysongelmilta (esim. suun- ja hampaiden ongelmat, kohtutulehdukset).

Esimerkiksi Oricat ry on muutaman vuoden ajan kerännyt tietoa pentuekyselyn avulla tiineys- ja pentuajan ongelmista. Tällaisilla vapaaehtoisilla tavoilla ja rotuyhdistysten aiempaa tiiviimmällä yhteistyöllä voisimme saada paljon hyvää aikaiseksi rotumme terveydelle. 

Maailmalla ei suhtauduta toistaiseksi vielä yhtä vakavasti itämaisten kissojen PRA-ongelmaan. Sen vuoksi PRA- positiivisten kissojen karsiminen kasvatuksesta vaikeuttaisi kissojen tuontia ja pahimmillaan kaventaisi geenipolia. PRA-positiivisen kissan käyttöä kasvatukseen ei tulisi kieltää. Jo kahdessa sukupolvessa PRA-positiivisen kissan jälkeläisestä on mahdollista tulla PRA-negatiivinen. 


Sääntömuutos saattaisi vaikuttaa myös siihen, että jatkossa PRA-kantajien käyttöä kasvatuksessa vältettäisiin. Jos sääntömuutosesitys hyväksytään, PRA-kantajan käyttö kasvatuksessa tarkoittaisi aina seuraavassa sukupolvessa suurempia eläinlääkärikuluja pakollisten kalliiden testien vuoksi. Lisäksi sääntömuutosesityksestä johtuen jo testattua kissaa saatettaisiin sen vuoksi käyttää useammin kasvatukseen. Pakolliset rajoitteet voivat aiheuttaa sen, että siitokseen käytettävien yksilöiden määrä vähenee, joka vaikuttaa väistämättä rodun terveyteen. 


Oricat Ry lähetti Siam-Orient ry:n sääntömuutosesityksestä kyselyn jäsenistölleen. Jäsenistö vastustaa sääntömuutosta kokonaisuudessaan. Kukaan jäsenistä ei puoltanut Siam-Orient yhdistyksen esitystä.

14.10.2017
Emmi Tuomisto                               Petra Sjöman 
Oricat ry:n puheenjohtaja          Oricat Ry:n sihteeri


Kissaliitto Tiedottaa 5/17:

Kissan vetäminen pois arvostelusta

Kissaliiton toimiston tiedote 

ORICAT Pentue- ja tiineyskysely.

Mikä tämä on ja mitä sinne on jo kerääntynyt tietoa?

Oricat on tässä parin vuoden ajan jo kerännyt tietoa kasvattajilta tiineysajan ja pentueiden ongelmista ja tietysti myös ilman ongelmia sujuneista pentueista. Koska ilman niitä hyvin menneitä pentueita, ei saa todellista informaatiota. 
Vastauksia tähän kyselyyn on tällä hetkellä 58. Tämä on vielä todella pieni prosentti pentueita, mutta alku on jo hyvä. Joten toivoisimmekin, että kasvattajat aktivoituisivat ja käyttäisivät sen muutaman minuutin kyselyn täyttämiseen. Vaikka lomakkeessa kysytään henkilötietoja ja pentueiden vanhempien tietoja, ne eivät tule koskaan julkiseksi. Joten sitä ei kannata pelästyä ja jättää sen vuoksi vastaamatta.
Mitä enemmän vastauksia saadaan, sitä parempia vertailuja saataisiin tietoon missä on suurimmat ongelmat rotumme pentueissa ja tiineyksissä. Joka toivottavasti myös auttaisi kasvattajia miettimään ja parantamaan rotumme tulevaisuutta. 
Kyselylomake löytyy Oricatin kotisivuilta, kasvatus- ja terveysosiosta.
Ja sitten itse tiivistelmään… 
Pentueiden syntymävuosien kirjo on laaja, ensimmäinen ilmoitettu pentue on syntynyt 2000 ja viimeisin on 2016 lopulla. Ja tämä on mielestäni hyvä, että löytyy pidemmältä ajalta olevia. Kasvatus kuitenkin on pitkällinen prosessi. Ja niin sanottuja tuloksia ei näe terveyden osalta parissa vuodessa. Eli rohkeasti myös ilmoittamaan vanhempia pentueita mukaan, jos tietoja tiineys-ja kasvuvaiheesta löytyy käden ulottuvilta.
Suurimmaksi osaksi ensimmäinen pentue on syntynyt naaraalle siinä 1-2 vuoden iässä ja vanhin naaras on saanut 5-vuotiaana pentueen, joka ei ole ollut tosin tämän ensimmäinen pentue.
Pentueiden määrät vaihtelevat yhdestä viiteen pentueeseen, keskimäärin yksi naaras on saanut 2 pentuetta. Huomatkaa tässä se, että osa naaraista on varmasti vielä kasvatus käytössä. 
Keskiarvo tiineysvuorokausista, ensimmäisestä tiedossa olevasta astumisesta synnytykseen oli pääsääntöisesti 65 vuorokautta. Muutama 70 vuorokaudelle ja yli mennyt löytyi. Mutta pääosin synnytykset alkoivat 64-68 vuorokauden kohdalla.
87.9% prosenttia pentueista on mennyt tiineysaikana ongelmitta, 12.1% on ollut odotusaikana joitain ongelmia. Näistä suurimmat ongelmat on ilmaantunut tiineyden loppuvaiheessa, pääosin ylimääräistä vuotoa. Myös huonosti syömäsyyttä on ilmennyt muutamalla. Mutta tällä pienellä otannalla, tiineysajat ovat menneet melko hyvin.
Sitten synnytykseen. Lomakkeella kyseltiin, kuinka kauan synnytys kesti ensimmäisestä supistuksesta viimeiseen pentuun. Ja enimmäkseen synnytykset ovat kestäneet 2-4 tuntia. Mutta myös yli 10 tunnin synnytyksiäkin on. Jotka ovat päätyneet keisarinleikkaukseen. Pääosin siis melko nopeasti synnytykset menevät näiden vastausten perusteella.
Pentueista 25.9% jouduttiin saattamaan maailmaan keisarinleikkauksella, ja 72.4% synnytyksiä vaadittiin eläinlääkärin apua. Syitä eläinlääkärin apuun oli suurimmaksi osaksi supistuksien katoaminen tai niiden uupuminen täysin. Myös ylimääräiset vuodot olivat yhtenä esille tulleena syynä, sekä yliajalle meno.
Sitten mennään syntymän jälkeisiin vaiheisiin. 
Pentuekoot vaihtelevat, mutta pääasiallisesti pentueisiin syntyy 4-5 pentua. Vastauksissa on pienin pentue 1 pentu pelkästään ja suurin 8 pentua. Kuolleina syntyneitä pentuja on vastanneista 12.1% ja eläviä 87.9%.
Lomakkeella ei ollut kohtaa mihin laittaa koko pentueen koko (elävät ja kuolleet pennut), lisäsin sen sinne joka hieman helpottaa tietojen käsittelyä vastaisuudessa.
Syntymäpainot pennuilla menee melko tasaisesti pääasiassa 80-110g välillä. Keskimääräinen paino on kuitenkin 92g. Joitain 50-60g pentuja löytyi, sekä yli 110g painavia. Tätä otantaa katsoessa, rotumme syntyvyys painot ovat siis mielestäni ihan hyviä.
Pentujen sukupuoli ja rotujakaumaan en tässä tiivistelmässä mene, koska rekisteröinneistä sen näkee parhaiten.
Pentujen terveys syntyessään ja sen jälkeen. 
Vastasyntyneiden epämuodostumia löytyi 20.7% vastauksista, 69% olivat terveitä tämän suhteen ja 10.3% ei tiedä onko pennulla ollut epämuodostumia. Epämuodostumia oli pääasiallisesti kitalakihalkiota, lattarintaa, napatyrää, ja vatsa-aukileita. 
Pentukuolleisuus syntymän jälkeen. Kyselyssä oli erikseen alle 4 viikon kuolleisuus ja toisena kohtana ennen luovutusikää tapahtuneet kuolemat. 
Alle 4 viikkoisena menehtyi 36.2% pennuista, pääosin nämä pennut menehtyivät taikka lopetettiin alle kahden viikon ikäisinä. Suurimpana kuolinsyynä oli keuhkojen kehittymättömyys. Muita syitä on ollut tulehdukset, paha lattarintaa ja tähän myös lasketaan synnytyksessä huomattuja pahoja epämuodostumia kuten kitalakihalkio. 
Ennen luovutusta (2-4 viikon ikäisenä) menehtyi taikka lopetettiin 15.5% pennuista. Syinä sydänvikoja, suolitukoksia, pahoja tulehduksia. Myös tapaturman vuoksi on menehtynyt.
Pentueen yleisvointia ja kehitystä ennen luovutusikää kyseltiin myös, 62.1% pentueista on ollut jonkinlaisia ongelmia pentue aikana. Tähän on laskettu kaikki mukaan, pienemmät ja suuremmat. En lähde suuremmin erottelemaan vastauksia vaan tein pääpiirteisen silmäyksen ja en myöskään laske mukaan aikaisempia vastauksia (pentukuolleisuuksista) vaan jätän ne huomioimatta, niin suurimpia ongelmia pentue aikana on vastauksien perusteella ollut hengitystiesairaudet (calici, klamydia, mykoplasma) ja vatsataudit. 
Näistä vioista on vielä hankala lähteä tekemään sen ihmeellisempää tilastoa, sitten kun vastauksia on enemmän, niin teen niille ihan oman taulukon, josta saan sitten parempaa käsitystä yleisimmistä ongelmista. Mutta nämä ovat nyt ne suurimmat ongelmat mitä vastauksista on tullut esiin. Toki siellä on muitakin mutta halusin nyt vain ottaa nämä suurimmat esiin. Ja kyselyyn tulleiden vastauksien perusteella kuitenkin pääosin pentueiden elo astumisesta luovutusikään on mennyt kuitenkin suurimmaksi osaksi ilman mitään suurempia ongelmia. Toki tämä on todella pieni otos siihen mitä rotujemme edustajia on vuosien saatossa syntynyt, mutta kaikki prosentit mitä olen tähän laittanut ovat keskiarvoja saapuneista vastauksista. Mitä enemmän tähän vastauksia saataisiin, sitä todellisempaa olisi tulokset.
Minna Sainio

20.4.2017
Oricat muistuttaa:


Bajavalla on terveystietokanta jonne kerääntyy rotumme terveystietoja, toivomme jäsenistöltämme aktiivisuutta!

Kasvatus ja terveys-osiomme alla on Tiineys-ja pentuekysely jonka ensimäiset tulokset julkaisemme seuraavassa lehdessä.

Tulevana viikonloppuna Rurok messukeskuksessa Kevätkokous, tervetuloa mukaan!


Kissaliitto tiedottaa Huhtikuu 2017:

Eläinten hyvinvointi

Kivestodistusten muutos

Näyttelyissä sairastunut kissa

Sähköinen kasvattaja kurssi


4.4.2017 

ORICAT ry:n sääntömääräinen Kevätkokous
Aika: 22.4.2017 klo 14:00
Paikka: Helsingin messukeskus Ruuhka-Suomen Rotukissayhdistyksen näyttelyn yhteydessä
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Valitaan yhdistykselle lehdentekijä eronneen tilalle.
7. Muut esille tulevat asiat
- Toiminnan jatkuminen
- Mahdollinen jäsenistölle suunnattu kilpailu/
- Mahdollinen jäsentapahtuma/kesäpäivä
- Lehti ja sen materiaalit
8. Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!

16.1.2017 

Kissaliitto tiedottaa

Rekisteröintimaksut

Pentueraportointiohjeistus

Näytteilleasettajan vastuu


 3.7.2016

Kissaliitto tiedottaa:

Kissaliiton kategoriaamme koskettavat tiedotteen voit lukea tästä


31.5.2016

ORICAT ry:n sääntömääräinen Kevätkokous 

Aika:11.6.2016 klo 14:00 

Paikka: ERY-SYD / Wanha Villatehdas Wanha Areena
Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Valitaan Hallituksen puheenjohtaja sekä jäsen eronneiden tilalle.

7. Muut esille tulevat asiat - Toiminnan jatkuminen - Ennalta sovitut hallituksen tapaamiset - Lehti ja sen materiaalit

8. Kokouksen päättäminen 

TERVETULOA! 

ORICAT ry:n hallitus

22.2.2016

Muutoksia hallitukseen

Katriina Mikkola korvaa hallituksesta eronneen Hanna Kekkosen väliaikaisesti.
Kevätkokoukseen kaivataan reippaita ehdokkaita tulemaan yhdistyksen hallitukseen!
Asiasta lisää lähempänä ajankohtaa.


4.1.2016 

Kissaliitto tiedottaa  muuttuneista kategoriajaoista
Lue Täältä


26.11.2015

ORICAT ry:n sääntömääräinen Syyskokous
Aika: Lauantai 12.12.2015  klo 14.00
Paikka RUROK
 OY Högfors-Ruukki AB
Valurinkatu 4 , 03600 Karkkila
TERVETULOA

 Kutsun löydät täältä


21.4.2015

Kevätkokous Pirok ry:n näyttelyssä Tampereella 9.5.2015!

Kutsun löydät täältä


21.1.2015

Kissaliitto tiedottaa kasvattajia: 

Tiedote koskien Kasvatus- rekisteröintisääntöjen muutoksia 01.01.2015
01.01.2015 muutokset FIFen sääntökohtiin:
- LO-rekisteröintiin ei enää vaadita 4. sukupolven kissojen rekisterinumeroita
- alustava EMS-koodi pitkäkarvaiselle britille (BLH non), brittiläisen lyhytkarvan sisarrotu, saa yhdistää ilman erikoislupaa
- FIFen sisäiset transferit poistuvat
- alustavasti hyväksyttyjä rotuja thai (THA) ja lyhyt- ja pitkäkarvaiset selkirk rexit (SRS / SRL)
- hyväksytty kuvio briteille ticked tabby (BRI * 25)
- tarkennus kuviollisten, hopeiden ja goldeneiden peterbaldien ja don sfinxien EMS-koodeihin (PEB / DSP)
- uudistettu toimintamalli sekä uusien rotujen että variaatioiden hyväksyntään FIFessä
01.01.2015 muutokset kansallisiin sääntökohtiin:
Termi valvottu kasvatus- ja siitostoiminta on muutettu ohjatuksi kasvatus- ja siitostoiminnaksi (kohdat 17.5. ja 17.8). Vanhentunut termi värinumero on muutettu EMS-koodiksi (kohta 14.9)


Sääntökohdat 3.6 Kissaliitto 4 ja 9 poistettu kokonaan eli näiden asioiden osalta huomioidaan jatkossa ainoastaan FIFe-säännöt sekä yleisellä tasolla että myös mahdolliset FIFen rotukohtaiset
sääntökohdat, kuten 6.20

3.6.Kissaliitto 4 Hopea- ja valkolaikkuryhmän kissoja ei saa astuttaa keskenään niissä roduissa, joissa
hopeavalkolaikkuja ei ole hyväksytty.

3.6.Kissaliitto 9 Jos itämaisen lyhyt- tai pitkäkarvan kasvatuksesta syntyvien SIA/BAL/SYS/SYLjälkeläisten
vanhemmista toinen tai molemmat ovat hopeita, pentuja saa käyttää OSH/OLHkasvatukseen
erikoisluvalla tai aikuisiällä (yli 10 kk) tehdyn siitostarkastuksen jälkeen. Tarkistusluokan
tuomareille on ilmoitettava, että kissa voi geneettisesti olla hopea.
Valkoisen siamilaisen/balineesin käyttö on sallittu vain SIA/BAL-kasvatuksessa.
Varianttikissan saa risteyttää vain itämaisen pitkäkarvan / balineesin / seychellien pitkäkarvan
kanssa tai varianttikissalla, joka sukutaulunsa tai DNA-testituloksen perusteella kantaa pitkä-
karvageeniä. Näytteen saa ottaa kissan omistaja tai kasvattaja itse.

Kansallinen sääntökohta 20 koskien tuonti- ja vientikissoja, muokkaantuu FIFen sisäisten transfereiden poistumisen myötä käytännössä muotoon:


Transfer eli siirtoilmoitus on oltava jokaisella rekisteröitävällä FIFen ulkopuolisella tuontikissalla.
Transfer lähetetään yhdessä alkuperäisen sukutaulun kanssa rotukirjaajalle. Transfereista maahantuojan tulee tarvittaessa toimittaa suomennokset tai FIFe-kieliset käännökset. Joissakin maissa rekisteröivä yhdistys kirjoittaa erikseen omistajatodistuksen, joka korvaa transferin, mikäli se on kyseisen yhdistyksen allekirjoituksella/leimalla vahvistettu. FIFen ulkopuolisesta tuonnilta erillistä transferia ei tarvita, jos tuoja on alkuperäisessä rekisterikirjassa merkitty kissan omistajaksi.

Kun kissa myydään ja se siirtyy toiseen FIFen alaiseen rekisteriin, kissan omistajan on pyydettävä rotukirjaajalta kissalle siirtotodistus eli transfer ilmoittamalla samalla ostajan nimi ja osoitetiedot. Mikäli kissa myydään ja se siirtyy jonkin muun kattojärjestön alaiseen rekisteriin ja kissan vastaanottava liitto ei vaadi transferia, kasvattaja voi vaihtoehtoisesti palauttaa kissan myynti-ilmoituksen / omistajan vaihdoksen rotukirjaajalle kuukauden kuluessa.


4.12.2014

Yhdistys avasi pentuvälityksen Facebookkiin, se on käytössä jäsenistöllemme.

Orimail-taittaja Minna Sainio ottaa vastaann vuoden viimeiseen Orimailiin jäsentemme Joulutervehdyksiä! Ne voi suoraan lähettää iceolives@pp.inet.fi

17.11.2014

Joulu-Orimail! Lähetä joulutervehdyksesi (ja toki muutakin aineistoa) 15.12.14 mennessä Minnalle iceolives@pp.inet.fi

Pöytäkirja tulee pdf muodossa, kun palvelin suostuu lataamaan sen tänne.

ORICAT RY PÖYTÄKIRJA
17.11.2014
ORICAT ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika: Lauantai 8.11.2014 noin klo 13.00
Paikka: Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo
Läsnä: Minna Sainio, Emmi Tuomisto, Pertti Lantti, Christian Lantti, Jari Varinen, Sike Kautto, Hanna Kekkonen, Annina Baer
Puheenjohtaja Minna Sainio avasi kokouksen klo 14.55
1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Emmi Tuomisto ja sihteeriksi Minna Sainio
2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Varinen ja Annina Baer. Jotka olisivat toimineet myös ääntenlaskijoina tarvittaessa
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 11.10.2014 sähköpostitse jäsenille. Kutsu on myös julkaistu kotisivuilla että facebook-sivuilla
4. Puheenjohtajana jatkaa Minna Sainio. Sihteerinä Leena Varinen. Hallituksen jäsenistä erovuorossa oli Petra Sjöman ja Emmi Tuomisto. Jaana Henriksson ilmoitti että ei ole enää hallituksen käytettävissä. Petra Sjöman ja Emmi Tuomisto valittiin uudelleen seuraaviksi kahdelle vuodelle. Marianne Kurttila-Lehto jatkaa kautensa loppuun. Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Annina Baer ja Hanna Kekkonen.
5. Tilintarkastajiksi valittiin Jari Varinen ja Sike Kautto
6. Jäsenmaksut päätettiin pitää samana kuin vuonna 2014; Jäsenet 15€, perheenjäsen 10€ ja kasvattajan maksama jäsen 10€. Päätettiin tarjota nykyisille jäsenille vapautus vuoden 2015 jäsenmaksuista.
7. Yhdistyksen tulo-ja menoarvio 2015 esitelty ja jaettu, hyväksytty. Toimintasuunnitelma 2015 menty läpi ja hyväksytty.
8. Toimihenkilöille maksettavissa palkkioissa päätettiin pysyä nollalinjassa
9. Muut asiat. Yhdistyksen purkaminen siirrettiin ja yritetään saada nostettua yhdistys ylös. - Osa muut asiat-aiheista käsiteltiin toimintasuunnitelmassa; kesätapaaminen kesälle 2015, rotupöytä vähintään kahteen näyttelyyn vuoden aikana (1 kevät, 1 syys). - Kotisivujen päivitystä jatkaa Minna Sainio ja Leena Varinen. - Orimail-julkaisun kokoamista jatkaa Minna Sainio, jonka apuna kaikki ovat. Julkaisulle julkaistaan aineistopäivät ja se ilmestyisi neljä kertaa vuonna 2015, joista yksi vähintään olisi painoversio. - Rotupöydän asioita valitaan yksi rotupöytävastaava hallituksen sisältä. - Vuoden kissa 2015 järjestetään. - Aktiivisuutta vastaisuudessa toivotaan niin hallitukselta että myös jäseniltä.
- Hallitus pitää vähintään yhden fyysisen kokouksen, muuten kokoukset toimivat facebook-ryhmän ja sähköpostin kautta.
Puheenjohtaja Emmi Tuomisto päätti kokouksen klo 15.10
Espoossa 8.11.2014
Emmi Tuomisto Minna Sainio Puheenjohtaja Sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat
Jari Varinen Annina Baer


11.10.2014

ORICAT ry:n sääntömääräinen syyskokous 2014

Aika: Lauantai 8.11.2014  klo 13.00
Paikka:  Ery-Syd Dipoli, Otakaari 24, 02150 ESPOO

Esityslista
Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen
varsinaiset jäsenet ja varajäsen(et) 6 §:n mukaisesti erovuorolaisten
tilalle, erovuorossa 2

5. Valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi (2) tilintarkastajaa ja
kaksi (2) varatilintarkastajaa

6. Päätetään jäsenmaksuista

7. Käsitellään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
seuraavalle vuodelle

8. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista

9. Muut esityslistalla olevat asiat :
- Yhdistyksen purkamisen perusteet ja vaiheet
-Jos päädytään säilyttämään yhdistys, vastuu alueiden jakaminen kuten
lehti, nettisivut,rotupöydät jne.
- Hallituksen kokoukset fyysiseksi
- Kesätapaamisen jatkuminen
- Painolehti

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

ORICAT ry:n hallitus

löydät kutsun myös täältä

Lue kutsu tarkasti sillä nyt jos koskaan kaivataan jäsenistön
aktiivisuutta! Jos siis olet kiinnostunut yhdistystoiminnasta niin tee
ihmeessä itsestäsi lyhyt kuvaus ja lähetä se joko suoraan PJ Minna
Sainiolle iceolives@pp.inet.fi tai minulle leena@jalecats.net


17.9.2014

Kissaliitto tiedottaa:

TIEDOTE RTK 3/2014
Tuontikissa voidaan ilmoittaa näyttelyyn, kunhan alkuperäiset 
tuontiasiakirjat
 -alkuperäinen virallinen sukutaulu / rekisterikirja tuontimaasta
 -kissan alkuperäinen virallinen transfer /omistajatodistus tuontimaasta
 -todistus tunnistumerkinnästä
 -maksukuitti 
on toimitettu Kissaliiton toimistoon.

Kissaliitolle (toimisto) avataan 1.10.2014 alkaen palvelunumero 0600 306 406,hinta 80 senttiä minuutti. Numero korvaa Kissaliiton vanhan numeron.


7.6.2014

Jäsenten kesätapaaminen heinäkuussa!

oricat_kesatapaaminen_2014.jpg


24.3.2014

Kevätkokouskutsu 2014

Muistithan maksaa jäsenmaksusi? Jäsenlistojen tarkistus on aloitettu ja jos haluat edelleen olla jäsenena niin nyt on viimeiset hetket asia hoitaa! Muista ilmoittaa tietosi sihteerille leena@jalecats.net ja jos olet jo maksanut mutta et ole ilmoittanut sitä sihteerille niin helpottaaksesi työtämme, laita sähköpostia!


16.2.14

Vuoden Kissa-kisaan ilmoittautuminen on päättynyt. Ilmoitamme lähiaikoina voittajille!
Jäsenlistojen tarkitus käynnissä, vielä ehtii jäsenmaksun vuodelle 2014 maksaa, siivoamme pian kasvattajalistamme!
12.1.2014

Aika jäsenmaksujen maksamiseen on nyt! Sihteeri Leena on lähettänyt perjantaina postia jäsenille jossa on ohjeet tämän vuoden maksuille. Jos jostain syystä et ole saanut postia niin laitathan Leenalle viestiä leena@jalecats.net !