Päivitykset

4.4.2019
Kasvattajat
Pentuvälitys


20.9.2019
Pentueita suunnitteilla
Pentuvälitys

9.2.2019
Pentuvälitys,
Sijoituskotia Etsitään,
Siitosurokset

19.1.2019
Koko sivuston sisältö tarkastettu ja päivitetty.

29.10.2018
Pentulista
Aikuisia etsii kotia
Siitosurokset

27.7.2018
Pentulista
Kasvattajalista

Yhteistyössä 2019:

Suomen Kissaliitto

Movet

Orimail jutut ja kuvat voi lähettää osoitteeseen pike@pikekokkonen.com

Sivuston ylläpito:
Leena Varinen
leena@jalecats.net

Perusteita Genetiikasta

Periytyminen perustuu geeneihin joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Kissan perimät geenit määräävät siis sen millaisen silmienvärin se saa, kuinka sen luusto kehittyy, turkin ja luonteen laadun sekä muita yksityiskohtia jotka tekevät kissastasi juuri sen mikä se on. Geenit kulkevat aina pareittain.

Geno- ja Fenotyypit

Fenotyypiksi sanotaan kaikkia niitä ominaisuuksia jotka voidaan nähdä tai muullatavoin todeta. Genotyypiksi taas kaikkea sitä mitä ei voida todentaa mutta kissa kantaa sitä perimässään.
 
Esim. Punaisen värinen kissa voi olla ulkonäöllisesti (fenotyypiltään) kuviollinen mutta oikeasti kuvioton joka voidaan todentaa sillä että molemmat sen omat vanhemmat ovat kuviottomia. Tälläinen kissa on mahdollista rekisteröidä esim. Punatäplikkääksi fenotyyppinsä mukaan vaikka genotyyppinsä mukaan se olisi pelkkä punainen (d)
 

Homo- ja Heterotsygootti

Kissan sanotaan olevan heterotsygootti jonkin ominaisuuden osalta kun geeniparissa on erilaiset geenit (Aa) ja  homotsygootti taas kun jonkin ominaisuuden osalta silloin kun geeniparissa geenit ovat samat (AA)

Dominoiva ja Resessiivinen

Dominoivaksi geeniä sanotaan  silloin kun sen vaikutus voidaan nähdä kissan fenotyypissä ja yksi dominoiva geeni, geeniparissa riittää jotta ominaisuus tulee näkyviin (Aa)

Resessiiviseksi geeniä sanotaan silloin kun sen vaikutusta ei voida nähdä kissan ulkoasussa silloin kun geeniparissa on vain yksi tälläinen geeni. Sama geeni pitää olla siis kahdesti, jotta sen vaikutus näkyisi                kissan fenotyypissä (aa).

Alleelit

Ovat yhden geenin erilaisia mutaatioita joita kutsutaan muunnoksiksi
Esim. Kissan turkin mustaksi tekevä geeni hallinnoi kahta muunnosta,kanelia ja suklaata

 

Värien periytyminen

Vaikka molempien vanhempien geeniperimä olisikin täydellisesti tiedossa ei pentueen värejä voida täysin varmaksi sanoa, perimätiedon mukaan kuitenkin värimahdollisuuksia voidaan kartoittaa käyttämällä tietoa kissan esivanhemmista, sisarruksista ja yksilöiden aikaisemmista pentueista. Loppupeleissä kuitenkin luonto määrittelee sen mitä pentueeseen syntyy.
Värien periytymisen kartta (avautuu uuteen ikkunaan)

Kuviot
 
Sukusiitos eli COI

COI eli sisäsiitoskerroin on rotukissanjalostuksessa käytetyin laskentatapa yksilön sisäsiitosasteelle. Siinä lasketaan tietyllä kaavalla todennäköisyys sille, että pentu on saanut keskenään identtisiä alleeleja sekä isän että emon puolelta. Pentu saa puolet alleeleistaan isältä ja puolet emolta, ja mikäli nämä ovat sukulaisia, on todennäköistä että ainakin osa alleeleista on samoja. COI:n optimi on 0%, ja esimerkiksi isä-tytär-parituksen pennun COI on 25%, serkusparituksen 6,25%.

Alla olevassa kolmen polven sukutauluesimerkissä molemmat vanhemmat, Paavo ja Mirri, ovat Kallen pentuja ja näin ollen puolisisaruksia. Nimien yhteyteen merkityt prosentit tarkoittavat sitä, kuinka suuri osa pennun alleeleista on kussakin sukupolvessa kunkin kissan teoreettisesti periyttämää. Pennun perimässä on esimerkiksi 12,5% isänemonemon Ellin alleeleja - teoriassa. Käytännössä luku voi olla mitä tahansa 0-25% väliltä, riippuen siitä mitä Pirre on periyttänyt eteenpäin Paavolle. On mahdollista, että vaikkapa 74% Pirren Paavolle periyttämistä alleeleista on alunperin Simolta ja 26% Elliltä. Todennäköisintä kuitenkin on, että Pirre on periyttänyt alleelinsa suurinpiirtein 50-50 molemmilta vanhemmiltaan, ja tähän COI:n todennäköisyyslaskenta nojaakin.

Alleeleja peritään kustakin geenistä kaksi (toinen isältä ja toinen emolta), ja koska COI:ssa lasketaan todennäköisyys identtisille alleeleille, kertautuvan kissan nimen yhteydessä oleva luku jaetaan kahdella. Tässä tapauksessa Kalle kertautuu toisessa polvessa, ja näin ollen sen luku 25% jaetaan kahdella ja sisäsiitosprosentiksi saadaan 12,5%.

Paavo - 50%Kalle - 25%Osmo - 12,5%
Ansa - 12,5%
Pirre - 25%Simo - 12,5%
Elli - 12,5%
Mirri - 50%Kalle - 25%Osmo - 12,5%
Ansa - 12,5%
Tiina - 25%Ensio - 12,5%
Maiju - 12,5%Sisäsiitosprosentteja laskiessa täytyy muistaa, että ne riippuvat täysin siitä kuinka monta sukupolvea lasketaan mukaan. Kolmella polvella prosentiksi on helppo saada 0, kuudella polvella se on jo vähän vaikeampaa ja kymmenellä hyvinkin vaikeaa. Kahdeksan polven täydellisellä sukutaululla saatu prosentti riittääkin yleensä kartoittamaan riskit, sillä yli kahdeksan polven takaa tulevat vialliset alleelit ovat todennäköisesti jo hävinneet, jollei niitä lähempien polvien sukulaisissa ole. Monilla koiraroduilla COI-tavoitteeksi on asetettu alle 6,25%, mutta monesti laskettavien sukupolvien määrää ei ole määrätty. Sama prosentti neljällä tai kahdellatoista sukupolvella tarkoittavat hyvin eri asioita.

Teksti: Senia Falck
Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sis%C3%A4siittoisuus
http://en.wikipedia.org/wiki/Inbreeding
http://www.jackrussell.fi/Main/SukuKato
http://www.tiibetinspanielit.fi/cms/images/artikkelit/terveempien_koirarotujen_
puolesta.pdf


Sukukato eli SKK

Sukukatokerroin auttaa määrittämään yksilön geneettisen vaihtelun määrää. Kertoimen optimi on 100%, joka saadaan jos jokainen esi-isä esiintyy sukutaulussa vain kerran. SKK kertoo lukuna kissan teoreettisesta geneettisestä diversiteetistä enemmän kuin COI, sillä siinä huomioidaan myös esimerkiksi täysin erisukuisten mutta tahoillaan huomattavastikin sisäsiitetyiden vanhempien sukukato. COI:stä voi saada vaikutelman, että kun sisäsiitetyn kissan yhdistää erilinjaiseen kissaan, saadaan prosentiksi 0 ja riskit häviävät. Vaikka maalaisjärkikin jo sanoo, ettei se aivan niin mene.

Alla olevassa toisessa esimerkkisukutaulussa on yhdistetty kaksi kissaa, joista molemmat ovat isä-tytär-yhdistelmistä, mutteivät sukua keskenään. Tällaisen yhdistelmän COI on 0%, vaikka molemmilla vanhemmilla erikseen COI on 25%. Juuri tällaisissa tapauksissa SKK on oiva työkalu kartoittamaan geneettistä vaihtelua, etenkin jos sukupolvia on useampi eikä heti ensisilmäyksellä näe, kuinka paljon sukutaulussa on kertautuvia kissoja.

Esimerkkisukutaulussa on yhteensä 14 kissaa, mutta vain 12 eri nimeä, sillä Kalle ja Ensio esiintyvät sukutaulussa useammin kuin kerran. SKK:n laskukaava on helppo jakolasku, jaetaan todellisten kissojen määrä (12) mahdollisten kissojen määrällä (14) ja tulokseksi saadaan tässä tapauksessa 85,71%.

Kuten COI, SKK toimii parhaiten useammalla sukupolvella. Kuudesta polvesta saa jo jotain kuvaa ja kahdeksan polvea olisi erinomainen määrä. Mikäli kertoimet laskee käsin, tulee urakasta kuitenkin turhan suuri kahdeksalla polvella, jossa on yhteensä viitisensataa mahdollista kissaa. Kuuden polven 126 kissaa sujuu vielä suhteellisen kivuttomasti ja nopeasti, ja se normaalisti riittää suurpiirteiseen laskuun.

1. Paavo3. Kalle7. Osmo
8. Ansa
4. Pirre9. Kalle
10. Elli
2. Mirri5. Ensio11. Veeti
12. Hertta
6. Tiina13. Ensio
14. MaijuSisäsiitos- ja sukukatokertoimet toimivat parhaiten yhdessä rinta rinnan. Sukukatokertoimesta saa ehkä kattavamman kuvan kissan perimän vaihtelusta tai homogeenisyydestä, sisäsiitoskerroin on tunnetumpi ja käytetympi ja tämän takia ehkä helpommin käsitettävissä.

Teksti Senia Falck
Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sis%C3%A4siittoisuus
http://en.wikipedia.org/wiki/Inbreeding
http://www.jackrussell.fi/Main/SukuKato
http://www.tiibetinspanielit.fi/cms/images/artikkelit/terveempien_koirarotujen_
puolesta.pdf